מפגש עם תיכון עירוני ד׳

מפגש עם אילנה שמעוני - מנהלת החטיבה העליונה

וגלית לוי - רכזת השכבה

zoom.png

מפגש עם נגה הרפז ונתלי עוז

מנהלות פדגוגיות

zoom.png

מפגש עם טלי רולניק ויונית סטריק

יועצות החטיבה העליונה

zoom.png

מפגש עם נתי שטרן - מנהל בית הספר

ובוגרי בתיה"ס הייחודיים

zoom.png