בחירות  מועצת  התלמידים קריית החינוך אורט אורן עפולה