'אירוע חשיפה לתלמידי כיתות ו  

  יחל ב 12/02   08:30 בבוקר