פתיחת שנת הלימודים
בית הספר דוד ילין

השידור מתחיל בעוד